/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Plusklas Sneek
Home » Plusklas info

Plusklas info

De Plusklas

De Plusklas Sneek is een samenwerking tussen Odyssee en De Gearhing, het openbaar onderwijs van de Zuidwesthoek. De Plusklas is primair bedoeld om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen. Dit gebeurt door activiteiten aan te bieden ter aanvulling op en/of vervanging van het reguliere leerstofaanbod op de eigen basisschool.

 

Leren leren, leren denken en leren leven; deze vaardigheden staan centraal. Er is volop ruimte voor eigen ontwikkeling en erkenning. Leerlingen praten samen over wat hen bezighoudt; luisteren, filosoferen en zelfreflectie krijgen veel aandacht. Daarnaast wordt gewerkt met uitdagende praktijkblokken zoals kunstgeschiedenis, Grieks of een meubel ontwerpen De kinderen worden continu geprikkeld en aan het denken gezet. 

 

Schooljaar 2013-2014 wordt gestart met een Plusklas 6/7 en een Plusklas groep 8. Om de kinderen de juiste begeleiding en uitdaging te bieden kunnen er maximaal 14 kinderen geplaatst worden in elke Plusklas. De lestijden van de Plusklas zijn van 8:30 tot 14:15.

 

De leerkrachten van de Plusklas zijn Peter Ottenhoff en Lieneke Schuurs. Zij hebben grote affiniteit met deze groep kinderen en hebben een opleiding gevolgd om meerbegaafde kinderen goed te kunnen begeleiden en uitdagen.

 

Aanmelding verloopt via de intern begeleider van de eigen basisschool.

 

Adresgegevens:

Simmerdyk 3

8601 ZP Sneek

0515-859860 (ook gebruiken bij melding van afwezigheid)